Vagttelefon 7012 4412

Forside / Der findes løsninger i Bangsbo

Der findes løsninger i Bangsbo

Oversvømmelser i Bangsbo

 Startskuddet på klimasikring af Bangsbo Å er gået. Frederikshavn Kommune har indgået et samarbejde med rådgiverfirmaet COWI. Opgaven består i at undersøge hydrologien i og omkring Bangsbo Å. Undersøgelserne skal ligge til grund for konkrete løsningsforslag, som skal sikre bebyggelsen ved Bangsbo Å's udløb mod oversvømmelser fra både åen og havet under fremtidige ekstreme regnhændelser.

COWI afleverer analyserapporten primo januar.