Vagttelefon 7012 4412

Forside / Havet

Havet

Havet

I løbet af 50 år forventes havet at stige op mod en halv meter. Det giver store udfordringer. Både i det daglige, men især ved højvandssituationer. I Frederikshavn når højvande op på 1,7 m over normalt 0, mens en højvandssituation i Sæby når 1,8 m over normalt 0. Når havet stiger, vil højvandet stige tilsvarende, så en højvandssituation i Frederikshavn vil nå op på 2,2 m og i Sæby på 2,3 m.

Den højere vandstand i havet vil skabe problemer for kystnær bebyggelse og på havnearealer, hvor der typisk ligger flere industribygninger. Der kan også ses problemer ved bebyggelse langs vandløbenes udløb ved højvande, hvor havvand presses op i vandløbene.

I lokalplanlægningen tages der allerede nu højde for de fremtidige havvandsstigninger ved, at soklen ved nybyggeri skal være højere end 2,5 m over normalt 0.