Vagttelefon 7012 4412

Forside / Skagen grundvand

Skagen grundvand

Grundvand i Skagen

Kort over det område i Skagen, hvor Frederikshavn Kommune arbejder med grundvand.

Problematik

I Skagen står grundvandet højt, og afvandingsgrøfterne har problemer med at lede vandet væk fra beboelser.

Indsats

Der arbejdes med at sikre en bedre funktion af afvandingsgrøfterne. Desuden arbejder Forsyningen på at separatkloakere,