Vagttelefon 7012 4412

Forside / Styr på klimaet / Se hele planen for klimasikring

Se hele planen for klimasikring

Som et tillæg til kommuneplanen har Frederikshavn Kommune udarbejdet en klimatilpasningsplan. Planen indeholder mål for klimatilpasning i kommunen, værdi-, risiko- og sårbarhedskortlægning for oversvømmelser samt en handlingsplan.

Klimatilpasningsplanen findes her.

Risikokortlægning for oversvømmelser findes her.